Đóng

Gửi câu hỏi:

Bắt buộc điền:

Your Email

Your Phone number

Skype

Your Question

Các lớp học online cho trẻ em được sắp xếp thế nào?

Đang cập nhật...

Bao lâu thì 1 khóa học tai I CAN DO IT hoàn thành?

Đang cập nhật...

Các giáo viên tại I CAN DO IT có thể nói tiếng Việt? Tôi sợ rằng sẽ không hiểu hết 100% bài học với giáo viên nước ngoài?

Đang cập nhật...