Đóng

12 Tháng Mười, 2016

Học phí

Học phí

I CAN DO IT ……..Trẻ em

Học 3 ngày mỗi tuần

Học 12 tiết học mỗi tháng

Học phí: 2,700,000 VND

 

picture13-1024x380
blob1

Học 5 ngày mỗi tuần/mỗi ngày nếu có thể.

I CAN DO IT ………Người lớn

Học 3 ngày mỗi tuần

Học 12 tiết học mỗi tháng

Học phí: 2,700,000 VND

 

picture31-1024x337

blob1

Học 5 ngày mỗi tuần/mỗi ngày nếu có thể.

study-using

 

Khóa học Related