Đóng
class-1-dd

Các lớp học

Các loại lớp học Một giáo viên với hai học sinh trong lớp   Một giáo viên với một học […]

12 Tháng Mười, 2016

tech-dd

Công nghệ

Công nghệ Công nghệ: Thật sự thú vị, công nghệ làm cho mọi thứ đều có thể. Chính công nghệ […]

12 Tháng Mười, 2016

prices-dd

Học phí

Học phí I CAN DO IT ……..Trẻ em Học 3 ngày mỗi tuần Học 12 tiết học mỗi tháng Học […]

12 Tháng Mười, 2016

our-pgr-dd

Chương trình

Chương trình   Tôi có thể nói tiếng Anh/Tôi có thể đọc tiếng Anh/Tôi có thể viết tiếng Anh/ Tôi […]

12 Tháng Mười, 2016