Đóng

Bài đăng khác

recrutement

Tuyển dụng

For Teachers   Online English teacher for kids aged 5 to 15 needed. WHO WE ARE: I CAN DO IT […]

19 Tháng Mười, 2016

go-to-school-dd

BẠN SẼ HỌC GÌ?

Bạn sẽ học để nói tiếng anh trôi chảy qua: –  Từ vựng (Từ và các cụm từ mới) – […]

12 Tháng Mười, 2016

class-1-dd

Các lớp học

Các loại lớp học Một giáo viên với hai học sinh trong lớp   Một giáo viên với một học […]

12 Tháng Mười, 2016

tech-dd

Công nghệ

Công nghệ Công nghệ: Thật sự thú vị, công nghệ làm cho mọi thứ đều có thể. Chính công nghệ […]

12 Tháng Mười, 2016